Marc Hendrikse

Marc Hendrikse

‘De kenmerkende dynamiek van scale-ups is heel belangrijk voor de regio. De cyclus van bedrijfsontwikkeling is doorgaans te vangen in een S-curve. Daarom hebben we binnen Brainport Eindhoven een goede mix van bedrijvigheid nodig, om ervoor te zorgen dat de totaalsom van de regionale cycli altijd op positief staat. Om die reden vond in 2014 de eerste editie van NextOEM plaats, die ook dit jaar weer een vervolg krijgt. Het principe van dit programma, ondernemers die kennis en ervaring delen, is heel typerend voor ons ecosysteem.

Ik was actief betrokken bij de eerste editie van NextOEM vanuit mijn rol binnen het bestuur van Brainport Industries. We hebben toen gepleit voor extra aanwas van nieuwe OEM’s, het creëren van de volgende ASML’s. Het bleek dat start-ups moeite hebben met de overgang naar scale-up. Dus daarbij willen we bedrijven ondersteunen, om de kans op succes voor hen zo hoog mogelijk te maken. Vanuit die gedachte ontstond het programma NextOEM, dat verder werd uitgewerkt door de programmamanager.”​ Marc is boegbeeld van de Topsector High Tech Systemen en Materialen en ambassadeur voor het Business Growth Circles ondernemers- programma van NextOEM​