Home-old

Business Growth Circles

Jou en jouw bedrijf laten dóórgroeien

INSCHRIJVING GESTART

Optimale groei voor jou, én jouw bedrijf. Dát is het doel!​

Van start-up naar scale-up

Veel start-ups hebben moeite met de overgang naar scale-up. Voor de groeifase van een onderneming zijn immers andere vaardigheden nodig dan voor de opstartfase.  Veel ondernemers zijn goed in nieuwe ideeën ontwikkelen, maar na die initiële fase is vooral leiderschap nodig om een bedrijf naar het volgende niveau te brengen. NextOEM ondersteunt ondernemers in deze kritieke overgangsfase van start-up naar scale-up. Het doel is de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Business Growth Circles

NextOEM biedt het programma Business Growth Circles. Het is een acceleratieprogramma voor innovatieve ondernemers. Het doel van het programma is ondernemers succesvoller te maken door persoonlijke ontwikkelbehoeften én die van hun bedrijf te identificeren en te adresseren. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op concrete uitdagingen rond het ontwikkelen van een business .

Voor innovatieve doorgroeiers

De deelnemers zijn leiders van innovatieve doorgroeibedrijven in sectoren zoals: Hightech systems & materials, Healthtech, Medtech, Automotive, Agro-equipment of Lifetech​. De deelnemers hebben één of meerdere producten beschikbaar en ze zijn gestart met de commercialisatie hiervan. Ook hebben ze vaak al een eerste investeringsronde achter de rug. Ze zijn op zoek naar vervolginvesteringen om hun groei te financieren. Spin-offs van bestaande corporate organisaties kunnen ook deelnemen aan het programma.

Business Growth Circles

Voor ondernemers die naar de top willen

Ambassadeur Marc Hendrikse  Voorzitter Holland High Tech

‘De kenmerkende dynamiek van scale-ups is heel belangrijk voor de regio. De cyclus van bedrijfsontwikkeling is doorgaans te vangen in een S-curve. Daarom hebben we binnen Brainport Eindhoven een goede mix van bedrijvigheid nodig, om ervoor te zorgen dat de totaalsom van de regionale cycli altijd op positief staat. Om die reden vond in 2014 de eerste editie van NextOEM plaats, die ook dit jaar weer een vervolg krijgt. Het principe van dit programma, ondernemers die kennis en ervaring delen, is heel typerend voor ons ecosysteem.
Ik was actief betrokken bij de eerste editie van NextOEM vanuit mijn rol binnen het bestuur van Brainport Industries. We hebben toen gepleit voor extra aanwas van nieuwe OEM’s, het creëren van de volgende ASML’s. Het bleek dat start-ups moeite hebben met de overgang naar scale-up. Dus daarbij willen we bedrijven ondersteunen, om de kans op succes voor hen zo hoog mogelijk te maken. Vanuit die gedachte ontstond het programma NextOEM, dat verder werd uitgewerkt door  de programmamanager."​ Marc is boegbeeld van de Topsector High Tech Systemen en Materialen en ambassadeur voor het Business Growth Circles ondernemers- programma van NextOEM​

Bas Lemmens

Oprichter van Nemo Healthcare

"Leren en ontwikkelen. De werksessies met de coaches zijn intensief maar leveren ook veel op"

​Steven Goetstouwers

CEO van Admesy

"NextOEM dwingt ons verder te kijken dan waar wij in de degelijkse hectiek aan toe komen"

Marco Koenen

CEO van JSB

"Het programma van NextOEM is een reality check: waar staan we in de markt en zijn we op de juiste weg"

Na afloop van het programma De visie van NextOEM is dat de deelnemende bedrijven blijvend gebruikmaken van elkaars expertise en ervaringen. Dit proces stopt niet na het eerste jaar maar wordt voortgezet in de vorm van een Business Growth Circles Community lidmaatschap Via dit lidmaatschap blijven de deelnemers en de deelnemende bedrijven betrokken via het alumni programma en de hiervoor georganiseerde bijeenkomsten.  Het lidmaatschap voor het eerste jaar na het einde van het programma zit in de prijs van het programma inbegrepen.